Állásajánlat: Német nyelv szakos oktató

Az iskola neve: Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint Szakképző Iskola

Az iskola címe: 6060 Tiszakécske, Kossuth Lajos utca 65.

A munkakör megnevezése: Német nyelv szakos oktató

A foglalkoztatás jellege: határozott időtartamú (1 éves), részmunkaidős (heti 20 órás) foglalkoztatás.

A munkavégzés helye: 6060 Tiszakécske, Kossuth Lajos utca 65.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Német nyelv / szakmai német nyelv oktatása szakképző iskolában, nevelési-oktatási feladatok ellátása, tehetséggondozás, felzárkóztatás, munkakörrel kapcsolatos tervezési, szervezési és adminisztrációs feladatok, részvétel a szakmai munkaközösség munkájában.

Pályázati feltételek:

- Főiskolai / egyetemi szintű német nyelvtanári végzettség,

- a pályázónak meg kell felelnie a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 41. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: angol nyelvtanári végzettség

Elvárt kompetenciák:

- felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

- Szakmai önéletrajz.

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel való közléshez).

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör letölthetőségének időpontja: 2021. augusztus 23.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 09.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Ádámné Szurma Mária igazgatóhelyettes a 06-30/290-6738-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Ádámné Szurma Mária igazgatóhelyettes részére, a

szurma.maria@kecskemetiszc.hu e-mail címen keresztül.